Dokumenty dla pracownika z Ukrainy

Pierwszym etapem przy zatrudnianiu cudzoziemca jest wizyta w Urzędzie Pracy. Niezbędna jest rejestracja oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Formalności są bardzo ważne, ponieważ bez wpisania tego faktu do ewidencji oświadczeń dana osoba nie będzie mogła podjąć pracy. Bardzo ważne jest również jakie dokumenty dla pracownika z Ukrainy przygotować. Do takiego oświadczenia należy dołączyć także dokumenty, które potwierdzają tożsamość pracodawcy.

Gdzie złożyć dokumenty?

Niezbędna jest kopia dowodu osobistego oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Ważnym dokumentem jest też kopia zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS. Konieczne jest również dołączenie kopii ważnego dokumentu podróży cudzoziemca. Żeby podjąć pracę na terytorium Polski trzeba okazać oświadczenie o niekaralności. Ostatnim dokumentem jest dowód potwierdzający opłatę za złożenie takiego oświadczenia. Jeżeli wniosek jest składany przez internet to konieczne jest dołączenie skanów wszystkich wymienionych dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *