Wyślij Zgłoszenie

Oferta

Oferta pracowników z Ukrainy

Oferta pracowników z Ukrainy Jobforme zapewnia pełną elastyczność usług zarządzania kapitałem ludzkim. To znaczy, że podejmujemy współpracę outsourcingu pracowniczego lub oferujemy leasing pracowników. W outsourcingu przejmujemy i realizujemy powierzone nam funkcje kadrowe. W oparciu o umowę podwykonawczą, na rzecz firmy klienta, prowadzimy proces rekrutacji i organizujemy wdrożenie. Ponadto, wdrażamy zastępstwa, przeprowadzamy wstępne szkolenia BHP i dojazd pracowników do pracy. Taka oferta pracowników z Ukrainy oznacza, że świadczymy usługę outsourcingu produkcji jako agencja outsourcingowa. Dodatkowo, oferujemy również leasing pracowników ze wschodu, jako Agencja Pracy Tymczasowej wpisana w rejestr pod nr 29165.

Warto wspomnieć, że pracowników z Ukrainy poszukujemy w oparciu o kwalifikacje wymagane przez naszych klientów. Proponujemy pełny outsourcing procesów lub leasing pracowników ze wschodu do pracy tymczasowej. Co ważne, pomogliśmy polskim przedsiębiorcom obniżyć znacząco koszty związane z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników na stałe. Podsumowując, zatrudnienie pracownika z Ukrainy to trafne i korzystne finansowo rozwiązanie, adekwatne dla firm działających w większości branż produkcyjnych, logistycznych i automotive.
oferta pracowników z ukrainy
Dlaczego warto skorzystać z oferty pozyskania pracowników z Ukrainy?
 • Pracowników ze wschodnich regionów Europy cechuje bardzo wysoka motywacja do pracy.
 • Wyróżniają się oni chęcią do pracy w różnych systemach (równoważny system czasu pracy, czterobrygadówki).
 • Pracownicy zza sąsiednich granic chętnie przyjmują pracę w godzinach nadliczbowych i w czasie weekendów.
 • Bardzo często są to specjaliści, którzy na skutek panującej na Ukrainie sytuacji społeczno-politycznej, nie mogą znaleźć zatrudnienia.
Warunki współpracy z Jobforme

Osobom, które zostaną zatrudnione zapewniamy:

 • podstawowe szkolenie w zakresie BHP;
 • wykonanie badań lekarskich dla pracowników według wskazań przyjmującego do pracy oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • zakwaterowanie i wyżywienie;
 • transport z miejsca zakwaterowania i z powrotem.

Do obowiązków zatrudniającego należy:

 • przeprowadzenia stanowiskowego szkolenia BHP;
 • zapoznanie zatrudnionych z Ukrainy z obowiązkami;
 • zapewnienie właściwej odzieży roboczej;
 • wyposażenia pracowników w niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków narzędzia.

Wymagania wstępne negocjowane są indywidualnie z każdym Klientem.

Pracownicy z Ukrainy w ramach outsourcingu procesów produkcji

Pośrednicząc w procesie zatrudniania pracowników z Ukrainy, oferujemy usługę – outsourcing pracowników, rozumianą jako przekazanie funkcji kadrowych do realizacji naszej firmie, która pełni usługi zarządzania kapitałem ludzkim.

OUTSOURCING PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

W odpowiedzi na rosnące braki pracowników z polskiego rynku pracy, firma outsourcingowa JOBFORME świadczy usługi w oparciu o umowę podwykonawczą na rzecz firmy klienta. Jest to umowa usługowa pozbawiona obostrzeń i regulacji, jakie występują w umowie agencyjnej. W ramach outsourcingu pracowniczego prowadzimy proces rekrutacji, wypłacamy wynagrodzenia i wysyłamy pracowników na badania okresowe. Co więcej, organizujemy zastępstwa, przeprowadzamy wstępne szkolenia BHP. Ponadto, zapewniamy zakwaterowanie oraz możliwość dojazdu do pracy.

Zatrudniając pracowników z Ukrainy w naszej firmie skutecznie wykonujemy wszelkiego rodzaju realizacje na terenie całego kraju.

Zatrudnienie Ukraińców w Polsce to popularne rozwiązanie. Wiele firm jednak nie decyduje się na taką formę znalezienia pracowników, ponieważ nie wie, jak przygotować dokumentację niezbędną do legalizacji pobytu. Z myślą o takich przedsiębiorstwach powstała nasza agencja – to my przejmujemy na siebie odpowiedzialność za rekrutację pracowników z Ukrainy. Przygotowujemy niezbędne dokumenty, które umożliwiają pracę w Polsce, a także za sam pobyt Ukraińców w Polsce.

Przedsiębiorstwa, które decydują się na współpracę mają możliwość obniżenia kosztów związanych z rekrutacją, badaniami i szkoleniami pracowników. Jesteśmy w stanie prowadzić nawet kilka rekrutacji jednocześnie, więc znalezienie odpowiedniego pracownika w krótkim czasie nie stanowi problemu. Jako agencja, która specjalizuje się w sprawach kadrowych, mamy szeroką wiedzę w zakresie zastosowania możliwych rozwiązań prawnych. Doskonale orientujemy się w bieżących trendach na rynku pracy, dlatego też potrafimy dostosować się wymagań wszystkich zatrudniających.

Outsourcing Usług

Nasze doświadczenie pozwala nam rekrutować pracowników z Ukrainy, którzy mają niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie. Skracamy czas pozyskania pracowników, dzięki temu zwiększamy potencjał każdej firmy w zakresie terminowych realizacji prac wytwórczych i logistycznych.

Outsourcing pracowników z Ukrainy doskonale sprawdza się w przypadku przedsiębiorstw, które:

 • potrzebują zachować ciągłość produkcji,
 • mają trudności ze znalezieniem odpowiedniej ilości pracowników na lokalnym rynku pracy,
 • potrzebują specjalistów w wąskiej dziedzinie przemysłu lub produkcji.

Dla wielu przedsiębiorstw outsourcing pracowniczy jest jednym z podstawowych narzędzi rozwoju biznesu.

Świadczona przez nas usługa outsourcingu pracowniczego i procesów produkcyjnych nie jest obarczona żadnym ryzykiem dla zatrudniającego. Działamy opierając się na korzystnych podstawach prawnych i to po naszej stronie znajduje się całe ryzyko i całkowita odpowiedzialność za pracowników. Zapewniamy im wstępne szkolenie BHP, badania lekarskie, zakwaterowanie i dojazd do pracy.

Oferta outsourcingu pracowniczego sprawdzi się zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i niewielkich zakładach, gdzie potrzebni są rzetelni pracownicy.

 W celu poznania szczegółów współpracy zachęcamy do kontaktu.

LEASING PRACOWNIKÓW

Leasing pracowników to jedna z atrakcyjnych form zatrudnienia pracowników z Ukrainy. Wdrożyliśmy leasing pracowniczy. Działamy również jako Agencja Pracy Tymczasowej wpisana w rejestr pod nr 29165.

Leasing pracowniczy z Ukrainy

Leasing pracowników z Ukrainy staje się modnym rozwiązaniem wśród polskich przedsiębiorców. Firmy coraz częściej decydują się na wynajmowanie pracowników od innych pracodawców, ponieważ przynosi to widoczne efekty. Porozumienie między pracodawcami musi opierać się na odpowiedniej umowie, która określa okres, na jaki pracownik przejmie obowiązki w innej firmie i wymiar godzin. Umowa powinna określać również zakres obowiązków, które pracownik ma wykonywać na rzecz innego pracodawcy oraz jego wynagrodzenie. Zatrudnienie Ukraińców w Polsce, a następnie ich udział w procesie leasingu pracowniczego, opiera się na prawie międzynarodowym i kontrolowane jest przez instytucje państwowe.

Jobforme to agencja usługowa, która pośredniczy między zatrudniającym
a pracownikiem oraz przejmuje obowiązki formalne związane z wydaniem pozwolenia na pracę dla obywateli Ukrainy.

Zatrudniani przez nas pracownicy pochodzący z Ukrainy mogą wykonać jednorazowo zadanie, zastąpić nieobecnych pracowników, np. przebywających na urlopie lub na zwolnieniu chorobowym, wykonać zadania, do których pracownicy z lokalnego rynku pracy nie posiadają odpowiednich uprawnień, a także uzupełnić braki kadrowe wynikające z niedoboru pracowników.

Wynajem pracowników Ukraina

Pracownicy z Ukrainy odznaczają się samodzielnością w działaniu, decyzyjnością i elastycznością. Podejmują zatrudnienie na terenie całej Polski i w branżach o różnej specyfice. W czasie rekrutacji wyszukujemy pracowników o kwalifikacjach określonych przez zatrudniającego.

Pracownikom zapewniamy kompleksową obsługę formalno-prawną oraz legalizację pobytu. Załatwiamy sprawy związane z uzyskaniem wizy w Konsulacie RP na Ukrainie. Obywatelom Ukrainy rejestrujemy oświadczenia o zamiarze pracy, a w razie potrzeby przedłużamy pobyt na podstawie zezwolenia o pracę lub Karty Pobytu. Wszystkie nasze działania są bezpieczne zarówno dla pracownika, jak i zatrudniającego.

Wszyscy zatrudnieni Ukraińcy otrzymują skierowanie do wykonania badań lekarskich, które są niezbędne przy zatrudnieniu na określone stanowisko pracy. Zajmujemy się załatwianiem niezbędnych uprawnień, pozwoleń na pracę oraz ubezpieczeń. Usługa leasingu pracowników z Ukrainy sprawdzi się szczególnie wówczas, gdy nagle i na krótki czas potrzebni są nowi pracownicy. W naszej bazie znajdziemy odpowiednie osoby.

Korzyści wynikające z leasingu pracowniczego

Leasing pracowniczy to bardzo korzystne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorstw. Warto zapoznać się z jego głównymi zaletami.

Wśród głównych korzyści leasingu pracowniczego wymienia się elastyczność zatrudnienia. W obecnych czasach w wielu firmach następuje spora rotacja pracowników, która może być spowodowana sezonowością pracy lub zmiennością zamówień
w ciągu roku. Natomiast dzięki korzystaniu z leasingu pracowniczego można elastycznie zarządzać całą strukturą zatrudnienia, a także dopasować ją do aktualnie panujących realiów.

Kolejną zaletą leasingu pracowniczego jest również optymalizacja kosztów. Dzięki skorzystaniu z usług wyspecjalizowanej firmy można oddelegować zadania związane z zatrudnianiem pracowników, a także ich obsługą kadrową, ponieważ agencje realizują swoje działania w sposób w pełni kompleksowy.

Umowa leasingu pracowniczego

Leasing pracowników realizujemy na podstawie umowy zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a przedsiębiorcą. Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat.

Umowa z agencją

Umowa zawarta z agencją pracy tymczasowej jest dokumentem, na podstawie którego możliwe jest delegowanie pracowników do pracy w przedsiębiorstwie. Nie jest to typowa usługa leasingu, ponieważ to agencje opłacają zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy są oddelegowani do pracy u innego pracodawcy.

Kompleksowa obsługa

Agencje pracy tymczasowej najczęściej realizują swoje usługi w ramach umowy w sposób w pełni kompleksowy. Dotyczy to zarówno zatrudniania pracowników, jak i ich obsługi kadrowo-płacowej. Oprócz tego po stronie agencji znajdują się również szkolenia pracowników, a także wypłacanie wynagrodzeń. Dlatego przedsiębiorstwo korzystające z leasingu pracowniczego ma ograniczone obowiązki wobec pracowników.

1
PRACOWNICY Z UKRAINY - OUTSOURCINGOWE WSPARCIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Agencja Pracy Tymczasowej

Korzyści outsourcingu procesów produkcyjnych dla Twojej firmy

Outsourcing procesów produkcyjnych może zwiększyć elastyczność Twojej firmy i pomóc Ci dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Specjaliści zewnętrzni mają wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu produkcją na skalę globalną, co oznacza, że ​​mogą pomóc Ci zwiększyć zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku i przyspieszenia wdrażania nowych produktów na rynek.

Outsourcing może również pomóc Ci uniknąć kosztów związanych z utrzymaniem wewnętrznych zasobów, takich jak zatrudnianie dodatkowych pracowników, szkolenia, utrzymanie maszyn i infrastruktury produkcyjnej oraz inwestycje w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania.

Korzyści outsourcingu procesów produkcyjnych są szczególnie widoczne w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają wystarczających zasobów, aby rozwijać i utrzymywać swoją własną produkcję na odpowiednim poziomie. Outsourcing umożliwia im skorzystanie z korzyści, jakie daje skalowanie i umiejętności specjalistów zewnętrznych, bez ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem własnej produkcji.

Innymi korzyściami outsourcingu procesów produkcyjnych są: minimalizacja ryzyka i lepsza kontrola jakości, ponieważ specjaliści zewnętrzni mają procesy kontroli jakości i weryfikacji, które pomagają zapewnić, że produkty są zgodne z wymaganiami klientów i spełniają najwyższe standardy jakości. Dodatkowo, zewnętrzni specjaliści mogą pomóc Ci zminimalizować ryzyko powstania awarii, poprzez przeprowadzenie regularnych przeglądów maszyn i inwestycji w nowoczesne rozwiązania.

Wreszcie, outsourcing procesów produkcyjnych może pomóc Ci zwiększyć obecność na rynkach globalnych, ponieważ specjaliści zewnętrzni posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań na rynkach międzynarodowych i mogą pomóc Ci w lepszym zrozumieniu lokalnych wymagań i kultury biznesowej. To może przynieść wiele korzyści dla Twojej firmy, w tym zwiększenie sprzedaży, poprawę wizerunku marki i zwiększenie lojalności klientów.

Outsourcing procesów produkcyjnych

jako skuteczna alternatywa dla przedsiębiorstw – poznaj korzyści płynące z wykorzystania outsourcingu produkcji.

Outsourcing procesów produkcyjnych to dzisiaj niezwykle popularna strategia biznesowa, która przynosi wiele korzyści przedsiębiorstwom. Outsourcing pozwala firmom na skupienie się na swoich kluczowych kompetencjach i oszczędności czasu i pieniędzy na inwestycje w infrastrukturę produkcyjną oraz zatrudnienie specjalistów.

 

Outsourcing pozwala na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych w dziedzinie produkcji. Firma outsourcingowa zazwyczaj ma wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy specjalizują się w produkcji danego rodzaju produktów. Korzystając z outsourcingu, przedsiębiorstwo zyskuje dostęp do najnowszych technologii, narzędzi i metod produkcji, które mogą poprawić jakość produktów oraz zwiększyć ich wydajność.

 

Outsourcing pozwala również na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku. Przedsiębiorstwo może łatwo zwiększyć lub zmniejszyć skalę produkcji, w zależności od popytu na swoje produkty. Outsourcing pozwala na szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku, co z kolei przekłada się na większą konkurencyjność i zyski.

 

Dzięki outsourcingowi przedsiębiorstwo ma również dostęp do globalnej sieci dostawców. Outsourcing produkcji za granicą pozwala na wykorzystanie tańszej siły roboczej oraz korzystne warunki podatkowe i regulacyjne w innych krajach. Dostęp do globalnej sieci dostawców pozwala na uzyskanie lepszej jakości surowców i materiałów, a tym samym na produkcję produktów o wysokiej jakości.

 

Outsourcing produkcji pozwala na redukcję kosztów i minimalizację ryzyka. Przedsiębiorstwo, które korzysta z outsourcingu produkcji, nie musi inwestować w infrastrukturę, maszyny i narzędzia produkcyjne, co przekłada się na znaczne oszczędności. Ponadto, firma outsourcingowa ponosi większość kosztów związanych z zarządzaniem personelem oraz z ryzykiem związanym z produkcją.

 

Podsumowując, outsourcing procesów produkcyjnych to skuteczna alternatywa dla przedsiębiorstw, która przynosi wiele korzyści. Dzięki outsourcingowi firma może skupić się na swoich kluczowych kompetencjach, zwiększyć wydajność i jakość produkcji, a także uzyskać dostęp do globalnej sieci dostawców. Outsourcing pozwala również na redukcję kosztów i minimalizację ryzyka, co przekłada się na większą konkurencyjność i zyski dla przedsiębiorstwa.

APT

– poznaj naszą ofertę w zakresie agencji pracy tymczasowej i wynajmu pracowników na krótki lub długi okres.

 

Jeśli potrzebujesz pracownika na krótki lub długi okres czasu, ale nie chcesz ponosić kosztów związanych z zatrudnieniem stałym, to agencja pracy tymczasowej JOBFORME jest właśnie dla Ciebie! Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie rekrutacji możemy zapewnić Ci dostęp do najlepszych kandydatów na rynku pracy. Nasza oferta obejmuje wynajem pracowników na różne stanowiska, w różnych branżach i dla różnych przedsiębiorstw.

 

Korzyści wynikające z wykorzystania naszej agencji pracy tymczasowej są liczne – z nami możesz zredukować koszty związane z zatrudnieniem stałym, a jednocześnie mieć pewność, że otrzymasz pracownika idealnie dopasowanego do Twojego przedsiębiorstwa i potrzeb Twojego projektu. Nasza oferta jest elastyczna, dzięki czemu możesz wynająć pracownika na krótki lub długi okres, w zależności od potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

 

Nie musisz tracić czasu i pieniędzy na rekrutację pracowników – z nami możesz mieć pewność, że otrzymasz pracownika gotowego do pracy od pierwszego dnia. Zatrudniając pracownika tymczasowego, nie musisz martwić się o urlopy, choroby czy inne nieobecności – my zawsze zapewnimy Ci dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Skorzystaj z naszej agencji pracy tymczasowej i zminimalizuj koszty związane z zatrudnieniem stałym, a jednocześnie miej pewność, że Twoje projekty są realizowane przez najlepszych pracowników na rynku pracy!

 

Pośrednictwo pracy

– z nami znajdziesz idealnego pracownika dla Twojego przedsiębiorstwa.

 

Poszukujesz pracownika idealnego dla Twojego przedsiębiorstwa, ale nie wiesz, od czego zacząć? Z nami możesz mieć pewność, że znajdziesz idealnego kandydata na każde stanowisko w Twojej firmie. Nasza firma oferuje pośrednictwo pracy, co oznacza, że z nami nie musisz tracić czasu na rekrutację i selekcję kandydatów.

 

Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie rekrutacji i znajomości rynku pracy, możemy zapewnić Ci dostęp do najlepszych kandydatów. Nasza oferta obejmuje pracowników z różnych branż i sektorów, od pracowników produkcyjnych, poprzez specjalistów IT, po kadry menedżerskie. Niezależnie od tego, jakie stanowisko chcesz obsadzić, z nami znajdziesz idealnego pracownika, który będzie pasował do Twojego przedsiębiorstwa.

 

Nasz proces rekrutacyjny jest szybki i skuteczny – dzięki temu możesz mieć pewność, że otrzymasz najlepszych kandydatów na rynku pracy. Przeprowadzamy wstępne selekcje, rozmowy kwalifikacyjne oraz sprawdzamy referencje – wszystko po to, aby zapewnić Ci pracownika idealnie dopasowanego do Twojego przedsiębiorstwa. Nie musisz martwić się o rekrutację i selekcję kandydatów – z nami możesz skupić się na prowadzeniu swojego biznesu, a my zajmiemy się pozyskaniem dla Ciebie najlepszych pracowników.

 

Zaufaj naszemu doświadczeniu w dziedzinie pośrednictwa pracy i otrzymaj pracownika, który będzie idealnie dopasowany do Twojego przedsiębiorstwa. Nie tracisz czasu i pieniędzy na rekrutację kandydatów – z nami możesz mieć pewność, że zyskasz wykwalifikowaną siłę roboczą, gotową do pracy od pierwszego dnia. Skorzystaj z naszych usług i odkryj, jak łatwo i skutecznie możesz pozyskać najlepszych pracowników na rynku pracy!

magiauslug.pl - tworzenie stron www i sklepów internetowych Warszawa magia usług

Copyright © 2022 Jobforme Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

x
Dysponujemy kadrą mężczyzn.
Jeśli szukasz ślusarzy i spawaczy, pracowników fizycznych i niewykwalifikowanych, zostaw e-mail