OFERTA JOBFORME


Rekrutacja pracowników ze wschodu

Szukamy Ukraińców do pracy – rekrutacje pracowników powierz profesjonalistom.

Leasing pracowników z Ukrainy

Potrzebujesz pracowników z Ukrainy mających zatrudnienie w Polsce – oferujemy leasing pracowniczy.

Outsourcing pracowników ze wschodu

Delegujemy zatrudnione przez nas osoby do firm zainteresowanych outsorcingiem pracowniczym.

Oferty pracowników z Ukrainy

Oferta Jobforme umożliwia znalezienie poszukiwanych przez Państwa pracowników, w tym także pracowników z Ukrainy. Zapewniamy polskim przedsiębiorcom możliwość znaczącego obniżenia kosztów związanych z rekrutacją i z zatrudnianiem pracowników na stałe. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy to trafne i korzystne finansowo rozwiązanie adekwatne dla firm działających w większości branż.

Dlaczego warto skorzystać z oferty pozyskania pracowników z Ukrainy?

• Pracowników ze wschodnich regionów Europy cechuje bardzo wysoka motywacja do pracy.
• Wyróżniają się oni chęcią do pracy w różnych systemach (równoważny system czasu pracy, czterobrygadówki).
• Pracownicy zza sąsiednich granic chętnie przyjmują pracę w godzinach nadliczbowych i w czasie weekendów.
• Bardzo często są to specjaliści, którzy na skutek panującej na Ukrainie sytuacji społeczno-politycznej, nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Warunki współpracy z Jobforme

Osobom, które zostaną zatrudnione zapewniamy:

  • podstawowe szkolenie w zakresie BHP;
  • wykonanie badań lekarskich dla pracowników według wskazań przyjmującego do pracy oraz obowiązujących przepisów prawa;
  • zakwaterowanie i wyżywienie;
  • transport z miejsca zakwaterowania i z powrotem.

Do obowiązków zatrudniającego należy:

  • przeprowadzenia stanowiskowego szkolenia BHP;
  • zapoznanie zatrudnionych z Ukrainy z obowiązkami;
  • zapewnienie właściwej odzieży roboczej;
  • wyposażenia pracowników w niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków narzędzia.

Wymagania wstępne negocjowane są indywidualnie z każdym Klientem.

Pozyskanie pracowników z Ukrainy

Masz pytania?
zadzwoń do nas
: +48 504 504 305
Napisz
do nas
: biuro@jobforme.com.pl

Szukasz pracy czy pracownika?

Wypełnij kwestionariusz, który pomoże nam ściślej sprecyzować ofertę dla Ciebie.