LEASING PRACOWNIKÓW to jedna z atrakcyjnych form zatrudnienia pracowników z Ukrainy

leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy z Ukrainy

Leasing pracowników z Ukrainy staje się modnym rozwiązaniem wśród polskich przedsiębiorców. Firmy coraz częściej decydują na wynajmowanie pracowników od innych pracodawców, ponieważ przynosi to widoczne efekty. Porozumienie między pracodawcami musi opierać się na odpowiedniej umowie, która określa okres, na jaki pracownik przejmie obowiązki w innej firmie i wymiar godzin. Umowa powinna określać również zakres obowiązków, które pracownik ma wykonywać na rzecz innego pracodawcy oraz jego wynagrodzenie. Zatrudnienie Ukraińców w Polsce, a następnie ich udział w procesie leasingu pracowniczego, opiera się na prawie międzynarodowym i kontrolowane jest przez instytucje państwowe.

Jobforme to agencja usługowa, która pośredniczy między zatrudniającym a pracownikiem oraz przejmuje obowiązki formalne związane z wydaniem pozwolenia na pracę dla obywateli Ukrainy.

Zatrudniani przez nas pracownicy pochodzący z Ukrainy mogą wykonać jednorazowo zadanie, zastąpić nieobecnych pracowników, np. przebywających na urlopie lub na zwolnieniu chorobowym, wykonać zadania, do których pracownicy z lokalnego rynku pracy nie posiadają odpowiednich uprawnień, a także uzupełnić braki kadrowe wynikające z niedoboru pracowników.

Leasing pracowników z Ukrainy

To nowoczesne rozwiązanie dla firm, które pomaga kształtować struktury zatrudnienia i kosztów. Leasing obniża stałe koszty pracy, umożliwia zastosowanie polityki minimalnego zatrudnienia – w okresach zintensyfikowanych prac w przedsiębiorstwie istnieje możliwość zwiększenia liczby pracowników niezbędnych do wykonania zadania, a co najważniejsze – przeciwdziała nadwyżkom zatrudnienia. W razie nieobecności pracownika zobowiązujemy się wysłać zastępstwo na jego miejsce. Dzięki leasingowi pracowniczemu zatrudniający nie jest zobligowany do zawiązywania stosunku cywilno-prawnego – cała odpowiedzialność scedowana jest na naszą firmę.

Wynajem pracowników Ukraina

Pracownicy z Ukrainy odznaczają się samodzielnością w działaniu, decyzyjnością i elastycznością. Są gotowi do podjęcia zatrudnienia na terenie całej Polski i w branżach o różnej specyfice. W czasie rekrutacji wyszukiwani są pracownicy o kwalifikacjach określonych przez zatrudniającego.

Pracownikom zapewniamy kompleksową obsługę formalno-prawną oraz legalizację pobytu. Załatwiamy sprawy związane z uzyskaniem wizy w Konsulacie RP na Ukrainie, rejestrujemy oświadczenia o zamiarze pracy obywatelom Ukrainy, a w razie potrzeby – przedłużamy pobyt na podstawie zezwolenia o pracę lub Karty Pobytu. Wszystkie nasze działania są bezpieczne zarówno dla pracownika, jak i zatrudniającego.

Wszyscy zatrudnieni Ukraińcy otrzymują skierowanie do wykonania badań lekarskich, które są niezbędne przy zatrudnieniu na określone stanowisko pracy. Zajmujemy się załatwianiem niezbędnych uprawnień, pozwolenia na pracę oraz ubezpieczenia.

Usługa leasingu pracowników z Ukrainy sprawdzi się szczególnie wówczas, gdy nagle i na krótki czas potrzebni są nowi pracownicy. W naszej bazie znajdziemy odpowiednie osoby.

Leasing pracowników z Ukrainy cena?

Zapytaj. Napisz lub zadzwoń

Masz pytania?
zadzwoń do nas
: +48.504504305
Napisz
do nas
: biuro@jobforme.com.pl

ZADAJ NAM PYTANIA

Wypełnij specjalny kwestionariusz, który pomoże nam ściślej sprecyzować ofertę specjalnie dla Ciebie.