Wyślij Zgłoszenie

„Jestem z Ukrainy, szukam pracy.” Agencja zatrudnienia cudzoziemców vs rynek pracy

Delegowanie pracownika do pracy, na jakich zasadach pracownik tymczasowy ma możliwość podjęcia pracy i praca w Polsce, to zagadnienia, które dynamicznie się zmieniają. Jak wygląda rok 2023 w porównaniu do lat ubiegłych? Na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się struktura zatrudnienia w Polsce. Zmagamy się z brakiem młodego pokolenia, a co za tym idzie – z brakiem zastępowalności pokoleń. Coraz trudniej o polskich pracowników do prac wykwalifikowanych w sektorze przemysłowym i logistycznym. Niełatwo obecnie też o obcokrajowców, którzy do tej pory wypełniali tę lukę. Oferty pracy dla cudzoziemców są, ale o rekrutację pracownika z Ukrainy już niełatwo.

W społeczeństwie polskim istnieje błędne przekonanie, że pracownicy z Ukrainy zabierają Polakom miejsca pracy. Tak nie jest, bowiem pracownicy tymczasowi ze wschodu likwidowali do tej pory braki kadrowe. Skąd one się wzięły? W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej  2004 r., nasi rodacy migrowali do krajów UE. Co więcej, byli to zwykle specjaliści branży budowlanej i przemysłowej. Ucierpiał sektor logistyki, gospodarka magazynowa oraz działy produkcyjne. Przed wybuchem wojny i pandemii korytarz napływu pracowników z Ukrainy był swobodny. Po legalizacji ich zatrudnienia, zajmowali oni stanowiska, które wcześniej nie były obsadzone lokalnymi pracownikami z Polski. Agencja zatrudnienia cudzoziemców zyskała na popularności. Agencje pracy tymczasowej rekrutowały pracowników tymczasowych do przedsiębiorstw, które odznaczały się wzmożoną produkcją sezonowo. Nic więc dziwnego, że średnie zatrudnienie wzrosło od 2015 roku o ponad 700 tys. osób. Przedsiębiorcy do tej pory chętnie korzystają z doradztwa ds. zatrudnienia cudzoziemców. Wiąże się z tym biurokracja oraz logistyka.

Słabe zainteresowanie kształceniem zawodowym

Wybór edukacji ma szczególny wpływ na obecną sytuacją rynku pracy. Młodzi ludzie częściej kształcą się w szkołach wyższych. Dobra pensja i praca od zaraz, nie przekonują do podjęcia nauki w szkole zawodowej i technicznej. Podejmowano starania, by nastąpił renesans szkół branżowych. Jak się okazało, były to działania nieskuteczne. A przecież tam młodzi ludzie wykazują się kreatywnością, technicznymi umiejętnościami i zdolnością rozwiązywania problemów. Nic więc dziwnego, że zauważalny jest deficyt pracowniczy w dziedzinie produkcji i przemysłu. Badania wykazują, że w Polsce drastycznie spadła ludność w wieku produkcyjnym (20-64) i wciąż będzie spadać, w porównaniu do krajów skandynawskich, gdzie ten przyrost wciąż rośnie.

Już teraz badania naukowe wykazują 40-procentowy spadek względem ilości Polaków zatrudnionych w sektorze przemysłu. Mężczyźni, którzy odchodzą na emeryturę, a ukończyli szkoły techniczne, nie mają zastępstwa wśród młodego pokolenia. Dlaczego mimo tego nie odnotowano bezrobocia? Zatrudnienie wzrosło, ponieważ receptą na braki kadrowe okazali się pracownicy z Ukrainy. Dlaczego do tej pory przedsiębiorcy decydowali się na personel z Ukrainy? To właśnie im najłatwiej jest asymilować się z naszą kulturą. Lepiej radzą sobie z adaptacją w nowym środowisku pracy, niż np. Azjaci czy Hindusi. Na próżno szukać specjalistów z Polski teraz jak i w kolejnych latach, bo po prostu ich nie ma. Współczynnik urodzeń jest jeden z najniższych, a społeczeństwo mamy starzejące się.

dostępność prac sezonowych agencja pracy tymczasowej

Inwestycja w środki trwałe – czy takowa ma miejsce w przedsiębiorstwach produkcyjnych?

Prawo podatkowe zmienia się niczym w kalejdoskopie. Wielu przedsiębiorców obawia się inwestycji w środki trwałe, a szczególnie w nowoczesny sprzęt, który mógłby zmniejszyć ilość potrzebnych pracowników. Bezpieczniej jest używać maszyny wieloletnie, które wymagają obsługi wielu rąk pracy. Niestety praca ludzka jest mniej efektywna  niżeli praca, jaką mogą wykonać nowoczesne maszyny. Nie możemy więc zamykać się na nowe rynki w związku z zatrudnieniem obcokrajowców. Ciekawe są zestawienia inwestycyjne (nakładów brutto na środki trwałe w polskich przedsiębiorstwach), w których odnotowano spory spadek od 2015 roku w porównaniu do innych krajów europejskich.

Agencja zatrudnienia cudzoziemców – czy rekrutacja pracowników ze wschodu jest dzisiaj łatwa?

Obecnie, sytuacja jeszcze bardziej przybrała na sile, ponieważ zablokował się korytarz napływu personelu z Ukrainy. Wspomnieliśmy wyżej, że wpływ na sytuację ma również wojna na Ukrainie. Brakuje szczególnie mężczyzn, którzy do tej pory migrowali do Polski ze względu na możliwość zarobienia lepszych pieniędzy. Od wielu lat zmagamy się z brakiem pracowników w wieku produkcyjnym, a teraz jest ciężko ich zastąpić. Co więcej, w odniesieniu do napływu uchodźców, pracy poszukują najczęściej kobiety z Ukrainy, które są również matkami i często trudno im pogodzić pracę w systemie zmianowym. Nie mają one wsparcie bliskich, którzy zostali na Ukrainie, by walczyć o wolność kraju. Czy jest praca dla kobiet z Ukrainy w sektorze produkcji? W kobietach tkwi wielka siła, jednak niektóre branże są zbyt ciężkie, aby mogły podjąć zatrudnienie na dłużej. I tam znów pojawił się deficyt.

System socjalny

Na brak lokalnych pracowników złożył się wciąż wzmacniający się system socjalny, który zdewaluował sens zatrudniania się. Jeśli system socjalny gwarantuje wsparcie adekwatne do kwoty, jaką można zarobić, po co więc się zatrudniać? Polska w wieku produkcyjnym ma najniższy wskaźnik aktywności zawodowej. Jak podają badania naukowe liczba „młodych” na 100 „odchodzących” już w 2021 wynosiła tylko 74 osoby. To ogromna przepaść w porównaniu do roku 2000, kiedy odnotowano, że na sto osób odchodzących na emeryturę, w zastępstwie czekało 184 wykwalifikowanych młodych pracowników.

Rynek pracy w obliczu wojny na Ukrainie

Jakie są inne odczucia w obliczu wojny trwającej za naszymi granicami? Jedno jest pewne. Na pewno należy trzymać kciuki i wspierać naszych sąsiadów w walce z rosyjskim agresorem. Jeśli Ukraina by przegrała, to zagraniczni inwestorzy będą się bać inwestować w nasz rynek ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z rosyjskim okupantem. Nasz kraj stanie się mniej atrakcyjny dla obcokrajowców odnośnie podjęcia u Nas zatrudnienia.

1
PRACOWNICY Z UKRAINY - OUTSOURCINGOWE WSPARCIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Agencja Pracy Tymczasowej

Korzyści outsourcingu procesów produkcyjnych dla Twojej firmy

Outsourcing procesów produkcyjnych może zwiększyć elastyczność Twojej firmy i pomóc Ci dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Specjaliści zewnętrzni mają wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu produkcją na skalę globalną, co oznacza, że ​​mogą pomóc Ci zwiększyć zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku i przyspieszenia wdrażania nowych produktów na rynek.

Outsourcing może również pomóc Ci uniknąć kosztów związanych z utrzymaniem wewnętrznych zasobów, takich jak zatrudnianie dodatkowych pracowników, szkolenia, utrzymanie maszyn i infrastruktury produkcyjnej oraz inwestycje w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania.

Korzyści outsourcingu procesów produkcyjnych są szczególnie widoczne w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają wystarczających zasobów, aby rozwijać i utrzymywać swoją własną produkcję na odpowiednim poziomie. Outsourcing umożliwia im skorzystanie z korzyści, jakie daje skalowanie i umiejętności specjalistów zewnętrznych, bez ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem własnej produkcji.

Innymi korzyściami outsourcingu procesów produkcyjnych są: minimalizacja ryzyka i lepsza kontrola jakości, ponieważ specjaliści zewnętrzni mają procesy kontroli jakości i weryfikacji, które pomagają zapewnić, że produkty są zgodne z wymaganiami klientów i spełniają najwyższe standardy jakości. Dodatkowo, zewnętrzni specjaliści mogą pomóc Ci zminimalizować ryzyko powstania awarii, poprzez przeprowadzenie regularnych przeglądów maszyn i inwestycji w nowoczesne rozwiązania.

Wreszcie, outsourcing procesów produkcyjnych może pomóc Ci zwiększyć obecność na rynkach globalnych, ponieważ specjaliści zewnętrzni posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań na rynkach międzynarodowych i mogą pomóc Ci w lepszym zrozumieniu lokalnych wymagań i kultury biznesowej. To może przynieść wiele korzyści dla Twojej firmy, w tym zwiększenie sprzedaży, poprawę wizerunku marki i zwiększenie lojalności klientów.

Outsourcing procesów produkcyjnych

jako skuteczna alternatywa dla przedsiębiorstw – poznaj korzyści płynące z wykorzystania outsourcingu produkcji.

Outsourcing procesów produkcyjnych to dzisiaj niezwykle popularna strategia biznesowa, która przynosi wiele korzyści przedsiębiorstwom. Outsourcing pozwala firmom na skupienie się na swoich kluczowych kompetencjach i oszczędności czasu i pieniędzy na inwestycje w infrastrukturę produkcyjną oraz zatrudnienie specjalistów.

 

Outsourcing pozwala na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych w dziedzinie produkcji. Firma outsourcingowa zazwyczaj ma wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy specjalizują się w produkcji danego rodzaju produktów. Korzystając z outsourcingu, przedsiębiorstwo zyskuje dostęp do najnowszych technologii, narzędzi i metod produkcji, które mogą poprawić jakość produktów oraz zwiększyć ich wydajność.

 

Outsourcing pozwala również na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku. Przedsiębiorstwo może łatwo zwiększyć lub zmniejszyć skalę produkcji, w zależności od popytu na swoje produkty. Outsourcing pozwala na szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku, co z kolei przekłada się na większą konkurencyjność i zyski.

 

Dzięki outsourcingowi przedsiębiorstwo ma również dostęp do globalnej sieci dostawców. Outsourcing produkcji za granicą pozwala na wykorzystanie tańszej siły roboczej oraz korzystne warunki podatkowe i regulacyjne w innych krajach. Dostęp do globalnej sieci dostawców pozwala na uzyskanie lepszej jakości surowców i materiałów, a tym samym na produkcję produktów o wysokiej jakości.

 

Outsourcing produkcji pozwala na redukcję kosztów i minimalizację ryzyka. Przedsiębiorstwo, które korzysta z outsourcingu produkcji, nie musi inwestować w infrastrukturę, maszyny i narzędzia produkcyjne, co przekłada się na znaczne oszczędności. Ponadto, firma outsourcingowa ponosi większość kosztów związanych z zarządzaniem personelem oraz z ryzykiem związanym z produkcją.

 

Podsumowując, outsourcing procesów produkcyjnych to skuteczna alternatywa dla przedsiębiorstw, która przynosi wiele korzyści. Dzięki outsourcingowi firma może skupić się na swoich kluczowych kompetencjach, zwiększyć wydajność i jakość produkcji, a także uzyskać dostęp do globalnej sieci dostawców. Outsourcing pozwala również na redukcję kosztów i minimalizację ryzyka, co przekłada się na większą konkurencyjność i zyski dla przedsiębiorstwa.

APT

– poznaj naszą ofertę w zakresie agencji pracy tymczasowej i wynajmu pracowników na krótki lub długi okres.

 

Jeśli potrzebujesz pracownika na krótki lub długi okres czasu, ale nie chcesz ponosić kosztów związanych z zatrudnieniem stałym, to agencja pracy tymczasowej JOBFORME jest właśnie dla Ciebie! Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie rekrutacji możemy zapewnić Ci dostęp do najlepszych kandydatów na rynku pracy. Nasza oferta obejmuje wynajem pracowników na różne stanowiska, w różnych branżach i dla różnych przedsiębiorstw.

 

Korzyści wynikające z wykorzystania naszej agencji pracy tymczasowej są liczne – z nami możesz zredukować koszty związane z zatrudnieniem stałym, a jednocześnie mieć pewność, że otrzymasz pracownika idealnie dopasowanego do Twojego przedsiębiorstwa i potrzeb Twojego projektu. Nasza oferta jest elastyczna, dzięki czemu możesz wynająć pracownika na krótki lub długi okres, w zależności od potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

 

Nie musisz tracić czasu i pieniędzy na rekrutację pracowników – z nami możesz mieć pewność, że otrzymasz pracownika gotowego do pracy od pierwszego dnia. Zatrudniając pracownika tymczasowego, nie musisz martwić się o urlopy, choroby czy inne nieobecności – my zawsze zapewnimy Ci dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Skorzystaj z naszej agencji pracy tymczasowej i zminimalizuj koszty związane z zatrudnieniem stałym, a jednocześnie miej pewność, że Twoje projekty są realizowane przez najlepszych pracowników na rynku pracy!

 

Pośrednictwo pracy

– z nami znajdziesz idealnego pracownika dla Twojego przedsiębiorstwa.

 

Poszukujesz pracownika idealnego dla Twojego przedsiębiorstwa, ale nie wiesz, od czego zacząć? Z nami możesz mieć pewność, że znajdziesz idealnego kandydata na każde stanowisko w Twojej firmie. Nasza firma oferuje pośrednictwo pracy, co oznacza, że z nami nie musisz tracić czasu na rekrutację i selekcję kandydatów.

 

Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie rekrutacji i znajomości rynku pracy, możemy zapewnić Ci dostęp do najlepszych kandydatów. Nasza oferta obejmuje pracowników z różnych branż i sektorów, od pracowników produkcyjnych, poprzez specjalistów IT, po kadry menedżerskie. Niezależnie od tego, jakie stanowisko chcesz obsadzić, z nami znajdziesz idealnego pracownika, który będzie pasował do Twojego przedsiębiorstwa.

 

Nasz proces rekrutacyjny jest szybki i skuteczny – dzięki temu możesz mieć pewność, że otrzymasz najlepszych kandydatów na rynku pracy. Przeprowadzamy wstępne selekcje, rozmowy kwalifikacyjne oraz sprawdzamy referencje – wszystko po to, aby zapewnić Ci pracownika idealnie dopasowanego do Twojego przedsiębiorstwa. Nie musisz martwić się o rekrutację i selekcję kandydatów – z nami możesz skupić się na prowadzeniu swojego biznesu, a my zajmiemy się pozyskaniem dla Ciebie najlepszych pracowników.

 

Zaufaj naszemu doświadczeniu w dziedzinie pośrednictwa pracy i otrzymaj pracownika, który będzie idealnie dopasowany do Twojego przedsiębiorstwa. Nie tracisz czasu i pieniędzy na rekrutację kandydatów – z nami możesz mieć pewność, że zyskasz wykwalifikowaną siłę roboczą, gotową do pracy od pierwszego dnia. Skorzystaj z naszych usług i odkryj, jak łatwo i skutecznie możesz pozyskać najlepszych pracowników na rynku pracy!

magiauslug.pl - tworzenie stron www i sklepów internetowych Warszawa magia usług

Copyright © 2022 Jobforme Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

x
Dysponujemy kadrą mężczyzn.
Jeśli szukasz ślusarzy i spawaczy, pracowników fizycznych i niewykwalifikowanych, zostaw e-mail