pracownik tymczasowy

Kim jest pracownik tymczasowy?

Praca tymczasowa jest w dzisiejszych czasach jednym z coraz częściej wybieranych jej rodzajów. Na taki typ zatrudnienia decydują się często osoby, które chcą sobie dorobić, albo poszukują zatrudnienia w przejściowym okresie po skończeniu jednej pracy, a przed znalezieniem kolejnego zatrudnienia. Kim dokładnie jest pracownik tymczasowy?

Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy jest osobą zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej i oddelegowanym do pracy na rzecz właściwego pracodawcy. Zatrudnienie takiego pracownika odbywa się wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony albo umowy o pracę na czas wykonania określonej w umowie pracy (jest to specyficzny typ umowy o pracę na czas określony). Stosunek pracy następuje w tym przypadku pomiędzy pracownikiem, a agencją pracy tymczasowej. Na takiej samej zasadzie usługa związana z zatrudnieniem pracowników tymczasowych dotyczy tylko agencji i pracodawcy. Dlatego też odpowiedzialność za powierzoną pracę leży po stronie agencji, choć ta oczywiście może dochodzić od pracownika praw, które wynikają z zapisów w podpisanej umowie.

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Zatrudnienie pracowników tymczasowych jest obwarowane pewnymi ograniczeniami, do których stosować musi się każdy pracodawca. Pracownicy tacy nie mogą wykonywać na przykład prac szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu Kodeksu Pracy. Niedozwolone jest zatrudnienie pracownika tymczasowego na stanowisku, na którym w czasie trzech poprzedzających miesięcy pracował pracownik regularny, który został zwolniony z przyczyn niedotyczących go bezpośrednio (nie z winy pracownika). Pracownik tymczasowy nie może też zastąpić pracownika uczestniczącego w strajku.

Prawa i obowiązki pracowników tymczasowych

Zasadniczo prawa i obowiązki pracowników tymczasowych, są takie same, jak prawa i obowiązki innych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Najważniejsze z praw to: prawo do równego traktowania, prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do dostępu do pomieszczeń socjalnych, prawo do odszkodowania w sytuacjach określonych przepisami Kodeksu Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *