Odpowiedzialność pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika z Ukrainy

Odpowiedzialność pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika z Ukrainy

Odpowiedzialność pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika z Ukrainy jest dość spora. Obejmuje zarówno sprawdzenie legalności pobytu, jak i wydanie stosownego zezwolenia na pracę.

Legalny pobyt

Pracodawca przede wszystkim odpowiedzialny jest za legalność zatrudnienia pracownika z Ukrainy w Polsce. Dlatego powinien sprawdzić ważność wystawionych dokumentów, a także aktualność tytułu pobytowego. Istotna jest również weryfikacja, czy tytuł pobytowy umożliwia podejmowanie pracy na terenie kraju.

Wydanie zezwolenia

Przedsiębiorstwo starające się o zatrudnienie cudzoziemca powinno również złożyć wniosek o wydanie stosownego zezwolenia na pracę dla pracownika z Ukrainy. Pracodawca występuje do właściwego urzędu o zezwolenie i powinien zapewnić pracownikowi takie warunki pracy i płacy, jakie są w nim zawarte.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *