Rekrutacja pracowników z Ukrainy

W NASZYCH BIURACH NA UKRAINIE rekrutujemy potencjalnych kandydatów do pracy  w Polsce

outsourcing pracowniczy

Rekrutacja prowadzona przez nasze biura na Ukrainie w ponad 12 obwodach umożliwia dostarczenie niemal każdej ilości pracowników z Ukrainy. Wnikliwie sprawdzamy  kompetencje i predyspozycje każdej osoby oraz obsługujemy procesy związane z podjęciem współpracy.

Wartość pracowników z Ukrainy jest nieoceniona – bardzo często są oni kluczowym czynnikiem decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstwa w wielu branżach, np. rolnictwie, budownictwie, produkcji, przemyśle ciężkim oraz transporcie.

Agencja rekrutacja pracowników z Ukrainy

Przesłankami, które decydują o zainteresowaniu polskich firm pracownikami z Ukrainy, są przede wszystkim czynniki gospodarcze i społeczne panujące na Ukrainie – obywatele Ukrainy często nie mają możliwości podjąć zatrudnienia, które umożliwiłoby poprawę bytową. Właśnie z tych powodów decydują się na opuszczenie kraju i zatrudnienie w Polsce.

Polacy mają coraz większe zaufanie do pracowników spoza lokalnego rynku pracy. Za zatrudnieniem pracowników ze Wschodu przemawia wysoka motywacja do pracy i chęć skorzystania z możliwości pracy w Polsce, która poprawi sytuację bytową. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy to także korzystniejsze dla pracodawcy stawki wynagrodzeń, które w przypadku polskich pracowników, mogłyby okazać się niewystarczające.

Legalna działalność

JOBFORME jest legalnym pracodawcą, który daje szansę zatrudnienia osobom pochodzących ze Wschodu. Jako agencja pracy jesteśmy zarejestrowani pod numerem 12493. Zatrudniamy również pracowników dla naszych spółek zależnych. Nasza działalność jest zgodna z polskim systemem prawnym i podatkowym – za każdą pracę wystawiamy fakturę VAT 23%, która podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym CIT. Naszą dobrą opinię potwierdza uczestnictwo w programie „Rzetelna Firma”.

Na podstawie przepisów międzynarodowych i dobrej praktyki podpisujemy z naszymi pracownikami umowę o pracę lub umowę zlecenie, ale również przejmujemy za nich odpowiedzialność – stwarzamy im godne warunki do pracy i mieszkania w Polsce.

Kandydaci

Od tych, którzy odpowiedzą na ogłoszenie typu „szukam Ukraińców do pracy” wymagamy przede wszystkim motywacji i chęci do pracy, a także pozytywnego nastawienia do czekających ich obowiązków. Dobór pracowników zależny jest od preferencji zatrudniającego. Wyznacza on zakres kwalifikacji, którymi winni wykazać się pracownicy ze Wschodu. Osoby, które decydują się na przyjazd do Polski, są elastyczne – z łatwością dostosowują się do warunków panujących w firmie i wspaniale współgrają z innymi pracownikami. Pracownicy z Ukrainy są osobami, które doskonale opanowały etykę pracy i mają świadomość, że ich działanie wpływa na sytuację w całym przedsiębiorstwie. Od kandydatów na pracowników oczekujemy gotowości do pracy w systemie wielozmianowym – pozwoli to zachować ciągłość produkcji.

Wszyscy zatrudnieni przez nas pracownicy otrzymują gwarancję zakwaterowania i dowozu do miejsca pracy i z powrotem. Nie wymagamy żadnych opłat wstępnych – jesteśmy uczciwy względem naszych kontrahentów i pracowników.

Formalności

Pracownikom i firmom zapewniamy kompleksową obsługę formalno-prawną oraz legalizację pobytu. Załatwiamy sprawy związane z uzyskaniem wizy w Konsulacie RP na Ukrainie, rejestrujemy oświadczenia o zamiarze pracy obywatelom Ukrainy, a w razie potrzeby – przedłużamy pobyt na podstawie zezwolenia na pracę lub Karty Pobytu.

Wszyscy zatrudnieni Ukraińcy w Polsce otrzymują skierowanie do zrobienia badań lekarskich, które są niezbędne przy wykonywaniu zadań na określone stanowisko pracy. Zajmujemy się załatwianiem niezbędnych uprawnień, pozwoleń na pracę oraz ubezpieczeń.

Rekrutacja pracowników ze wschodu

Masz pytania?
zadzwoń do nas
: +48.504504305
Napisz
do nas
: biuro@jobforme.com.pl

POSZUKUJESZ PRACOWNIKÓW?

Wypełnij specjalny kwestionariusz, który pomoże nam ściślej sprecyzować ofertę specjalnie dla Ciebie.