Paszport biometryczny

Paszport biometryczny dla Ukraińców

Obywatele Ukrainy od 11 czerwca 2017 roku mogą wjechać do Polski (a także pozostałych krajów strefy Schengen) w ramach tak zwanego ruchu bezwizowego. Bez ważnej wizy przekroczenie granic jest możliwe wtedy, kiedy cudzoziemcy mają paszport biometryczny.

Czym charakteryzuje się paszport biometryczny?

Tak jak zwykły paszport jest on dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza i uprawniającym go do przekraczania granic państw. Jednak tym co wyróżnia paszport biometryczny jest to, że oprócz standardowych danych właściciela (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz seria i numer paszportu) w okładce zawiera on mikroprocesor. Są na nim zapisane dane biometryczne właściciela w formie cyfrowej: cyfrowe zdjęcie owalu twarzy, odciski palców i wzór siatkówki oka. Umożliwia to precyzyjne sprawdzenie tożsamości osoby legitymującej się dokumentem. Na okładce paszportu znajduje się międzynarodowy symbol paszportu biometrycznego. Taki dokument:

  • zwiększa poziom bezpieczeństwa publicznego,
  • utrudnia fałszowanie dokumentów,
  • minimalizuje ryzyko kradzieży paszportu.
    Tego typu paszport ułatwia pracę służb granicznych. Dane skanuje się specjalnym czytnikiem, nie trzeba ich wpisywać ręcznie i weryfikować w systemach.

Paszport biometryczny dla obywateli Ukrainy a praca w Polsce

Dokument z danymi biometrycznymi upoważnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez posiadania aktualnej wizy. Obywatele Ukrainy mogą przebywać na terytorium państw obszaru Schengen (czyli również w Polsce) przez okres 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni. Przekraczający granicę cudzoziemcy z paszportem biometrycznym mogą zrobić to bez ważnej wizy. Nadal jednak muszą: uzasadnić cel podróży, przedstawić warunki planowanego pobytu (rezerwację hotelową czy oświadczenie o powierzeniu pracy) i posiadać wymagane środki finansowe. Osoby przybywające z Ukrainy mają też obowiązek zalegalizowania zatrudnienia, to znaczy uzyskania zezwolenia. Osoby zatrudniające pracowników z Ukrainy (przekraczających granice w ramach ruchu bezwizowego), by zalegalizować takie działania muszą dokonać rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy w powiatowym urzędzie pracy albo uzyskania zezwolenia na pracę. Oświadczenie o powierzeniu pracy nie wydłuża możliwości legalnego pobytu Ukraińca w Polsce (90 dni od momentu wjazdu na paszporcie biometrycznym).

Zatrudnienie Ukraińca z paszportem biometrycznym

Pracownik zza wschodniej granicy, który wjechał do Polski w ramach ruchu bezwizowego w celu podjęcia pracy, musi mieć albo ważne zezwolenie na pracę albo wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu pracy. O oba takie dokumenty występuje pracodawca. Aby ułatwić firmom poszukującym pracowników z Ukrainy wszelkie formalności, JobForme pomoże zająć się legalnym zatrudnianiem pracowników ze Wschodu. Wszystkie działania będą oczywiście zgodne z umowami i prawami międzynarodowymi. Dzięki temu polskie firmy otrzymają pomoc w sprawnym zorganizowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Obywatele Ukrainy będą zaś mieli ułatwione znalezienie pracy na terenie Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *