PESEL dla cudzoziemca

PESEL dla cudzoziemca. Kiedy przysługuje? Jakie kroki podjąć?

PESEL dla cudzoziemca jest bardzo istotną kwestią z wielu względów, ponieważ dotyczy na przykład kwestii podatkowych. Istotną kwestią jest, kiedy przysługuje numer PESEL, a także jakie kroki podjąć w celu jego zdobycia.

Kiedy przysługuje PESEL?

Nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi następuje w sposób automatyczny, zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności. Dzieje się to w momencie zameldowania na pobyt czasowy, który przekracza trzydzieści dni. Numer PESEL stanowi również istotny w kraju identyfikator podatkowy.

Jakie kroki podjąć?

Aby otrzymać numer PESEL cudzoziemiec powinien zostać zameldowany w Polsce na pobyt czasowy przekraczający trzydzieści dni. Numer PESEL nadawany jest w sposób automatyczny i oprócz meldunku nie są konieczne żadne dodatkowe działania z tym związane. Jednak w przypadku braku stosownego meldunku cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w urzędzie gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *