Polska głównym kierunkiem migracji zarobkowej

Polska głównym kierunkiem migracji zarobkowej spoza UE wg Eurostat

Polska głównym kierunkiem migracji zarobkowej spoza UE wg Eurostat

Wśród głównych kierunków migracji zarobkowej spoza Unii Europejskiej według Eurostat można wymienić Polskę. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, a także zapoznać się z informacjami związanymi z migracjami na terenie UE.

Spadek zezwoleń na pobyt

W Unii Europejskiej w roku 2020 zostało wydane około 2,2 miliona pierwszych pozwoleń na pobyt, co dotyczyło obywateli spoza UE. Jednak liczba ta spadła o 24%, jeśli porównuje się ją do roku 2019. Jest to pierwszy znaczący spadek od 2013 roku, gdy można było obserwować trend wzrostowy. Dane dotyczące ilości pierwszych pozwoleń na pobyt pochodzą z informacji zgromadzonych przez Eurostat. Spadek ilości wydanych pozwoleń na pobyt związany był przede wszystkim z pandemią COVID-19, a także wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń. W 2020 roku wydano mniej pozwoleń na pobyt ze względów edukacyjnych, zawodowych, a także rodzinnych. Jednak sytuacja zawodowa była najczęściej występującym powodem, który skutkował wydaniem pozwolenia.

Wydawane pozwolenia


Migracja w obecnych czasach to często występujące zjawisko. W 2020 roku jedna czwarta wszystkich pozwoleń na pobyt dla obywateli spoza UE została wydana przez Polskę. Dotyczyło to aż 23% osób spośród całości wydanych pozwoleń. Na następnych miejscach znalazły się Niemcy, a także Hiszpania, które uzyskały wyniki po 14% osób. Łączny wzrost ogólnie wydanej ilości pozwoleń można zaobserwować na Litwie. Natomiast spadek ilości wydawanych pozwoleń dotyczy takich krajów jak Czechy, a także Grecja oraz Malta.

Polska jako kierunek migracji

Wśród głównych kierunków migracji zarobkowej obywateli spoza Unii Europejskiej można przede wszystkim wymienić Polskę. Jest to najczęściej wybierany kraj do pracy przez wiele osób. Polska wydała w 2000 roku ponad 500 000 pozwoleń na pobyt w bezpośredni sposób związanych z zatrudnieniem, z czego 488 900 pozwoleń wydane było dla obywateli Ukrainy. Stanowi to aż 81% całości, dlatego to właśnie najczęściej obywatele Ukrainy starają się o pobyt w Polsce i o pracę na terenie kraju.

Źródło https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211008-1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *