Projekt zmian ustawy o cudzoziemcach

Projekt zmian ustawy o cudzoziemcach

Legalizacja pobytu

Projekt zmian ustawy o cudzoziemcach został przyjęty przez rząd. Jego głównym celem jest ułatwienie oraz przyspieszenie całej procedury związanej z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie kraju, a także zdobyciem Karty Polaka. Warto zapoznać się ze szczegółami na ten temat.

Zezwolenie na pobyt

W obecnych czasach coraz więcej obcokrajowców stara się o zezwolenia na pobyt na terenie Polski, a także zdobycie takiego dokumentu jak karta Polaka. Najczęściej łączone jest zezwolenie na pobyt oraz na pracę. Aktualnie prowadzone są prace związane z ułatwieniem całego procesu. Zmiany mają polegać na rezygnacji z konieczności posiadania określonego miejsca pobytu, a także źródła stałych dochodów. Wprowadzona ma być jednak konieczność udokumentowania osiągania co najmniej płacy minimalnej na terenie kraju, niezależnie od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Łatwiejsze zmiany
Po nowelizacji przepisów rozszerzone mają być również okoliczności, przy których konieczna jest zmiana zezwolenia na pobyt czasowy. Legalizacja pobytu ma być przyspieszona i ułatwiona dla cudzoziemców. Dotyczy to w szczególności chęci podjęcia pracy w sektorach o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju. Decyzja związana z udzieleniem zezwolenia na pobyt w bezpośredni sposób będzie się odnosić do wysokości osiąganego wynagrodzenia.

Praca sezonowa
Planowane regulacje odnoszą się również do zmian w zakresie wydawania pozwoleń na podjęcie pracy sezonowej na terenie kraju, a także wydłużaniu podejmowanej działalności ponad dwadzieścia cztery miesiące. W tym przypadku wydanie zezwolenia również może być przyspieszone, jeśli cudzoziemiec zdecyduje się na pracę w strategicznych sektorach gospodarki kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *