zbyt małymi mocami produkcyjnymi

Sposoby na rozwiązanie problemu ze zbyt małymi mocami produkcyjnymi w firmie

Przedsiębiorstwo może zapomnieć o prężnym rozwoju i generowaniu dużych przychodów przy zbyt małych mocach produkcyjnych. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla firmy, problem wymagający jak najszybszego rozwiązania. Duży odsetek przedsiębiorstw decyduje się na zwiększenie zatrudnienia pracowników zamiast inwestowania w maszyny i urządzenia. Trzeba pamiętać o tym, że przy zbyt małych zdolnościach produkcyjnych firmie brakuje też maszyn do wyprodukowania odpowiedniej ilości towarów. Z kolei przy zbyt dużych mocach produkcyjnych nie można w pełni wykorzystać dostępnych urządzeń.

Jak zwiększyć moce produkcyjne? Zwiększając zatrudnienie!

Wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem niedoboru mocy produkcyjnej, co niestety ma negatywny wpływ na efektywność i rozwój firmy. Z kolei niższa wydajność przekłada się na mniejsze zyski, czyli zatacza się błędne koło. Sposobem na wzrost mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa jest zwiększenie zatrudnienia. Jest to zdecydowanie bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż nadwyżki produkcji generujące dodatkowe koszty związane z ich magazynowaniem. Alternatywą dla wzrostu zatrudnienia może być też zwiększenie zmianowości. O małych mocach produkcyjnych można mówić przede wszystkim w sektorze TSL, produkcji, handlu i usługach. Z czego na wzrost zatrudnienia nowych pracowników decydują się przede wszystkim producenci oraz zajmujące się transportem, spedycją i logistyką. Z kolei po poprawieniu wykorzystania mocy produkcyjnych zainteresowanie przedsiębiorstw kieruje się w stronę inwestycji w maszyny i urządzenia. Warto też dodać, że większość firm chce zwiększyć liczbę zatrudnionych osób, ale nie jest skłonna podnieść wynagrodzenia stałych pracowników. Zawsze można skorzystać z outsourcingu pracowników, co przełoży się na spore oszczędności. Agencja usługowa Jobforme zajmie się znalezieniem wyszkolonych i rzetelnych pracowników, którzy pomogą w rozwoju firmy. Przyczyni się to do obniżenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników na stałe.

Najpierw pracownicy, potem maszyny – czy rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie?

Przedsiębiorstwa mające odpowiednie zdolności produkcyjne zdecydowanie rzadziej decydują się na zatrudnienie nowych pracowników. W przypadku dużych mocy produkcyjnych większość firm w ogóle nie rozważa rekrutacji. Dopiero zbyt niskie moce produkcyjne skłaniają je do uwzględnienia w najbliższych planach wzbogacenie załogi o nowych członków. Pracownicy są potrzebni do obsługi maszyn i urządzeń, a dzięki postępowi technologicznemu wiele procesów zostaje usprawnionych. Automatyzacja i robotyzacja sprawia, że wystarczy tylko przeszkolony operator maszyny, który będzie ją programować i czuwać nad poprawnością jej działania. Jeśli gospodarka ma się rozwijać, to inwestycje są niezbędne. To właśnie one mają największy udział we wzroście PKB. Wpływają zarówno na zatrudnienie, jak i inflację. Na szczęście coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się przeznaczyć środki na inwestycje w maszyny i urządzenia, co przekłada się na poprawę sytuacji gospodarczej w niedalekiej przyszłości. O inwestycjach nie myśli się jednak przy niepewnej sytuacji na rynku, gdy popyt na dobra spada. Inwestycja w maszyny i urządzenia jest skutecznym sposobem na wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, co przekłada się na jego efektywność. Należy jednak pamiętać o tym, że wiąże się to z pewnym ryzykiem przy zawirowaniach na rynku i niejasnej przyszłości. Ponadto zwiększenie zasobów kapitałowych wymaga czasu, który może jednak działać na niekorzyść wielu przedsiębiorstw. Często korzystniejsze staje się wobec tego zwiększenie zatrudnienia w pierwszej kolejności, a potem inwestycja w maszyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *