Tryb w którym realizowana jest obsługa pracodawców o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Zatrudnianie osób ze Wschodu. Procedury

W obecnych czasach coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zatrudnianie osób ze Wschodu. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, a także zapoznać się z niezbędnymi procedurami w tym procesie.

Ustalenie obywatelstwa cudzoziemca

Pierwszym krokiem procedury zatrudniania pracowników ze Wschodu z całą pewnością jest ustalanie ich obywatelstwa. Od tych działań zależny jest rodzaj dokumentów, w jakie należy się ubiegać podczas całego procesu. W przypadku zatrudniania osób z sześciu państw wprowadzona została uproszczona możliwość zatrudnienia. Wśród nich można wymienić Armenię, Białoruś, Gruzję, Ukrainę, Rosję, a także Mołdawię. Warto sprawdzić, czy pracownik może pracować na podstawie oświadczenia, czy też niezbędne jest zdobycie stosownego zezwolenia na pracę.

Określenie stanowiska

Zatrudnianie osób ze Wschodu. Procedury to aspekt, podczas którego należy zwrócić również uwagę na odpowiednie określenie stanowiska dla zatrudnianej osoby. To właśnie od rodzaju stanowiska w dużej mierze zależny jest typ zezwolenia na pracę, jaki należy uzyskać podczas całego procesu. Wśród możliwych do wyboru zezwoleń można na przykład wymienić pracę sezonową.

Przeprowadzenie testu rynku pracy

W niektórych przypadkach może się okazać konieczne przeprowadzenie testu rynku pracy. Jest to niezbędne, jeśli dane stanowisko lub obywatelstwo wymagają konkretnego zezwolenia na pracę. Weryfikacja następuje za pośrednictwem urzędu pracy. Instytucja bada, czy istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb pracodawcy na istniejącym rynku, czy też nie. Jeśli potrzeby kadrowe pracodawcy mogą być zaspokojone na aktualnym rynku to pozwolenia najczęściej nie są wydawane. Jednak nie są one obowiązkowe we wszystkich rejonach kraju.

Kompletowanie dokumentów

Kolejnym etapem zatrudniania pracowników ze Wschodu jest skompletowanie odpowiednich dokumentów, a także dokonanie niezbędnych opłat. Dzięki temu możliwe jest złożenie stosownego wniosku do urzędu pracy. Jednak warto wziąć pod uwagę, że każdy urząd pracy może mieć odmienne zasady związane z wydawaniem zezwoleń na pracę. Warto to uwzględnić podczas całego procesu składania dokumentów.

Czas oczekiwania

Następnym etapem całej procedury jest konieczność oczekiwania na wydanie stosownych dokumentów. Czas oczekiwania może być dość zróżnicowany. W niektórych przypadkach może wynieść nawet kilka miesięcy, co bywa problematyczne. Istnieją pewne sposoby na przyspieszenie całej procedury. Jeśli jest taka konieczność to warto z nich skorzystać.

Zatrudnienie cudzoziemca

Po uzyskaniu stosownego zezwolenia na pracę możliwe jest legalne zatrudnienie pracownika lub przekazanie mu odpowiednich dokumentów w celu starania się o wizę. Warto pamiętać, że obowiązkowym elementem podczas zatrudniania cudzoziemca ze Wschodu będzie zawarcie z nim umowy pisemnej. Powinna być ona w języku, który będzie zrozumiały dla zatrudnianej osoby, ponieważ jest to niezwykle istotna kwestia w całym procesie. Warunki zawarte w zezwoleniu na pracę powinny być takie same jak w umowie.

Ikony ->

www.freepik.com
www.flaticon.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *