ZUS podaje rekordowe liczby odnośnie do ubezpieczonych cudzoziemców

ZUS podaje rekordowe liczby odnośnie do ubezpieczonych cudzoziemców

Polski rynek pracy już od dłuższego czasu przyciąga obcokrajowców chętnych do podjęcia zatrudnienia i osiedlenia się w naszym kraju. Zdecydowanie ułatwiła to przyjęta w 2018 roku uproszczona procedura dostępu do rynku pracy dla między innymi Ukraińców. Dzięki danym udostępnianym przez ZUS wiemy, że z roku na rok ta liczba sukcesywnie wzrasta. Jednak to, co wydarzyło się na przełomie 2020/2021 jest już niebywałym rekordem. Cudzoziemcy w ZUS stanowią już pokaźną liczbę, bo prawie 800 tysięcy, z czego ponad pół miliona z nich przybyło z Ukrainy.

Oznacza to, że nie tylko coraz więcej obywateli Ukrainy pragnie pracować w Polsce, ale także zdecydowanie rośnie liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców. Opracowania tematyczne przygotowane przez ZUS pokazują, że wśród Ukraińców przebywających w Polsce wzrasta liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Szacuje się, że do takiego stanu rzeczy przyczyniła się również sytuacja związana z epidemią COVID-19.

Obowiązek ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca jest obowiązkowe, kiedy będzie on wykonywał swoją pracę na terenie Polski, a więc nie podlegają temu cudzoziemcy wykonujący swoją pracę zdalnie poza granicami — nawet jeżeli wykonują prace dla polskiego przedsiębiorcy. Poza tym, ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca będzie podlegać tym samym zasadom, co dla polskiego pracownika. Wysokość składki, jaką będzie opłacał pracodawca, zależeć będzie od rodzaju umowy, na podstawie której cudzoziemiec został zatrudniony oraz tego, czy posiada jeszcze inne tytuły do objęcia go ubezpieczeniem społecznym.

Zatrudnianego obcokrajowca zgłasza się do ubezpieczeń w ZUS na tych samych formularzach co obywateli Polski. Z jedynie taką różnicą, że w miejsce numeru PESEL (jeżeli cudzoziemiec go nie posiada) wystarczy podać serię i nr dowodu osobistego albo paszportu.

Pomoc w formalnościach

Choć procedura ta jest prosta, wielu pracodawców decyduje się korzystać pomocy wyspecjalizowanych biur, które dostarczą kompleksową usługę zatrudnienia pracownika z zagranicy, zapewniając w ten sposób bezbłędność oraz pełną legalność zatrudnienia. Wiąże się to z większym bezpieczeństwem zarówno dla pracownika cudzoziemca, jak i przedsiębiorcy. Być może, pomoc zewnętrznych firm, tak znacząco ułatwia polskim firmom zatrudnienie cudzoziemców, że ma to również swoje odzwierciedlenie w tych rekordowych statystykach ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *