urząd do spraw cudzoziemców

Czym zajmuje się urząd do spraw cudzoziemców?

Urząd do spraw cudzoziemców został stworzony w celu ułatwienia załatwiania wielu spraw urzędowych przez osoby pochodzące spoza Polski. Tego typu jednostka znajduje się w wielu miastach kraju, ułatwiając dostęp do administracji rządowej cudzoziemcom.

Kiedy powstał urząd do spraw cudzoziemców?

Urząd ten powstał w 2007 roku, zastępując Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Zmiana ta wynikała z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – w związku z koniecznością integracji krajowego systemu pomagania obcokrajowcom z regulacjami unijnymi.

Polska zobowiązała się do wdrożenia m.in. regulacji Dublin i Eurodac, a jako kraj członkowski UE – stała się również odpowiedzialna za rozpatrywanie wniosków o azyl migrantów, którzy poruszają się tranzytem do krajów znajdujących się w zachodniej części Europy.

Czym się zajmuje urząd do spraw cudzoziemców?

Urząd do spraw cudzoziemców ma swoją siedzibę w Warszawie, jednak na terenie innych miast Polski pojawiły się wydziały terenowe. W ramach obowiązków

tego urzędu znajduje się:

  • prowadzenie szeregu postępowań, m.in. w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, o pozbawienie statusu uchodźcy, o udzielenie ochrony czasowej

itp.;

  • współpraca międzynarodowa z organami odpowiadającymi w innych krajach UE;
  • świadczenie pomocy socjalnej cudzoziemcom, którzy ubiegali się o udzielenie ochrony międzynarodowej bądź korzystającym z ochrony czasowej;
  • prowadzenie wykazu cudzoziemców, którzy znaleźli się na terenie Polski, jednak ich pobyt tutaj jest niepożądany;
  • rozpatrywanie odwołań od podjętych wcześniej decyzji wojewodów dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie naszego kraju.

Wskazane zadania urzędu do spraw cudzoziemców nie są pełną listą – mają jedynie pokazać, czym zajmuje się ta instytucja. Najogólniej można przyjąć, że urząd ten odpowiada za pełną kontrolę nad pobytem cudzoziemców na terenie Polski – od przeprowadzenia ewidencji, poprzez udzielenie im azylu, aż po wsparcie osobom przebywającym na terenie kraju legalnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *