Konsekwencje porzucenia pracy przez cudzoziemca

Konsekwencje porzucenia pracy przez cudzoziemca

Konsekwencje porzucenia pracy przez cudzoziemca są dość poważne. Dotyczy to zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Konsekwencje dla pracodawcy

Konsekwencje dla pracodawcy obejmują przede wszystkim nagłą utratę pracownika oraz przestój w pracy, który może być tym spowodowany. W sytuacjach nagłych dość ciężko znaleźć jest zastępstwo. Oprócz tego występują również problemy z dostarczeniem byłemu pracownikowi dokumentów, takich jak skuteczne wypowiedzenie.

Konsekwencje dla pracownika


Konsekwencje porzucenia pracy odczuje również pracownik. Przede wszystkim cudzoziemiec pozbawiony jest prawa do wynagrodzenia za dni, które były nieprzepracowane, a obecność podczas nich nieusprawiedliwiona. Najczęściej w przypadku porzucenia pracy pracownik dostaje zwolnienie dyscyplinarne, co jest widoczne w świadectwie pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *