Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – najważniejsze informacje

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest celem, do którego dąży wielu obcokrajowców mieszkających na stałe w naszym kraju. Jego najważniejszą zaletą jest to, że obcokrajowiec nie musi się już więcej starać o wydane kolejnych zezwoleń na pobyt, a także automatycznie zostaje mu przyznane prawo do podjęcia zatrudnienia bez konieczności uzyskania osobnego zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego – jak je uzyskać?

Przede wszystkim należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami we właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu urzędzie wojewódzkim. Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia dwóch opłat: 640 złotych kosztuje wydanie pozwolenia, natomiast karta rezydenta kosztować będzie kolejne 50 zł. Czas rozpatrywania sprawy zależy od kwestii indywidualnych i może być różny. Odwołanie od niekorzystnej dla cudzoziemca decyzji złożyć można do 14 dni od jej doręczenia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Aby uzyskać zezwolenie na tego rodzaju pobyt, należy spełniać kilka podstawowych warunków. Po pierwsze przez pięć lat trzeba nieprzerwanie mieszkać na terenie Polski, a wszystkie pobyty poza jej granicami nie mogą łącznie być dłuższe niż 10 miesięcy (z wyjątkiem wyjazdów uzasadnionych szczególnymi okolicznościami). Konieczne jest posiadanie stałego zatrudnienia, które pozwala na utrzymanie siebie i pozostających na utrzymaniu członków rodziny, a także prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Niezbędna jest również potwierdzona urzędowo znajomość języka polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *